Dla pasjonatów
KLASA I
1.Powtórzenie wiadomości przed sprawdzianem z działu III >>> pobierz
2.1.Łuskiewnik różowy jest bezzieleniową byliną pasożytującą na korzeniach drzew liściastych, głównie na leszczynie, topoli i olszy. Większą część życia spędza pod ziemią, gdzie rozrasta się do wielkiego, pokrytego łuskowatymi, białawymi liśćmi kłącza z silnie rozwiniętym systemem korzeniowym, który ssawkami wnika do korzeni drzew. Pędy nadziemne łuskiewnika pojawiają się po około 10 latach rozwoju rośliny, są białawe lub różowe, pokryte łuskowatymi liśćmi. Na pędach tych rozwijają się kwiaty. Nasiona łuskiewnika kiełkują tylko wówczas, gdy znajdą się w pobliżu odpowiedniego żywiciela. Na podstawie tekstu podaj dwa argumenty potwierdzające, że łuskiewnik jest pasożytem.
4.1.Wyjaśnij dlaczego drzewa liściaste zrzucają swoje liście na zimę, a iglaste - nie.
4.2.Kwiaty roślin okrytozalążkowych są najczęściej obupłciowe, ale samopylność jest zjawiskiem niepożądanym. Opisz jak rośliny zabezpieczają się przed samozapyleniem.

5.1.Wybierz jednego dowolnego przedstawiciela bezkręgowców, a następnie opisz jego budowę, tryb życia i czynności życiowe w formie autoprezentacji - patrz przykład:
6.1.Wykonaj prezentację komputerową przedstawiającą gatunki kręgowców objęte ochroną gatunkową w Polsce - wszystkie płazy i gady oraz po 5 dowolnie wybranych gatunków ryb, ptaków i ssaków. Przedstaw krótką charakterystykę każdego gatunku (opis) i fotografię. Nie zapomnij zamieścić źródła informacji oraz pochodzenia zdjęć!
KFS - Copyright Reserved - 2010-2018