Mistrz genetyki

ZASADY KONKURSU:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III gimnazjum oraz klas VIII Szkoły Podstawowej nr 17 w Żorach
2. Trwa od września do grudnia 2018r.
3. Jest to konkurs internetowy, co oznacza, że pytania ukazują się wyłącznie na stronie internetowej ebiologia-gim4zory.pl i odpowiadać można na nie tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając odpowiedzi na adres gim4zory.biologia@onet.pl
4. Co tydzień, w każdy czwartek w tym miejscu ukazywać się będą zestawy 3 zadań. Na rozwiązanie zadań masz tylko 4 dni, co znaczy, że odpowiedź na aktualny zestaw pytań musi zostać wysłana najpóźniej w poniedziałek. Po tym czasie odpowiedzi nie będą juź przyjmowane.
5. Tydzień po tygodniu zbierasz punkty za kolejne rozwiązane zestawy zadań. Dostajesz odpowiedź zwrotną czy zadania zostały wykonane poprawnie i ile punktów uzyskałeś.
6. Klucze odpowiedzi nie będą publikowane, ale w razie potrzeby możesz skorzystać z konsultacji, które naprowadzą cię na właściwe rozwiązanie.
7. Po 10 tygodniach i udzieleniu odpowiedzi na 10 zestawów pytań wszyscy uczestnicy zostaną zaproszeni do II etapu konkursu. Odbędzie się on w grudniu 2018r. i polegać będzie na indywidualnym rozwiązaniu testu (w szkole).
8. Suma punktów uzyskanych w dwóch etapach konkursu zadecyduje o wygranej, przy czym klasyfikacja punktowa będzie prowadzona oddzielnie dla klas VIII SP17 oraz dla klas III G4 (grupy nazywane są dalej kategoriami). W każdej kategorii wyłoniony zostanie jeden zwycięzca. Osoba, która (w swojej kategorii) zbierze największą ilość punktów uzyska prawo do podwyższenia o jeden stopień oceny semestralnej z biologii. Dwie osoby, które zajmą kolejne miejsca w rankingu (również oddzielnie w obu kategoriach) otrzymają czastkową ocenę celującą z biologii (o wadze 3, czyli jak praca kontrolna).
AKTUALNY ZESTAW ZADAŃ >>> przejdź do zadań
ZESTAWY ARCHIWALNE >>> przejdź do archiwum konkursowego

Ksymena Frelich-Sygacz - Copyright Reserved - 2010-2018